Lastväxlartransporter

Torrt avfall?
I våra lastväxlarflak eller containrar tar vi hand om torrt eller fuktigt avfall som tex. rivningsmassor, trädgårdsavfall, jord och sand.

Byggavfall?
Vi hyr ut flak och containrar för byggavfall åtar oss också att omhänderta avfallet.

Vi utför transporter av material, avfall och maskiner.