Lagerhotell

Genom vårt bolag Rigab Fastigheter driver vi två pelletsförråd på 4000 kvm och 3400 kvm.
Dessa hyrs av Stora Enso som låter oss ta hand om och lagra pellets. Detta innefattar transporter
av pellets till anläggningen samt hantering och lastning med lastmaskin.
Vår framtidsvision är att bygga ändamålsenliga lokaler efter kundens önskemål.